Als het maar goed geregeld is

We kunnen niet allemaal even goed voor ons eigen geld zorgen. Dat geldt zeker voor een deel van de mensen die bij ASVZ wonen. Daarom bent u als familielid of wettelijk vertegenwoordiger vaak verantwoordelijk voor de administratieve taken. SCG Support heeft deze taken tot nu toe op zich genomen, maar de stichting houdt op te bestaan.

U kunt het budgetbeheer voor de cliënt nu weer zelf gaan doen, maar dat is lang niet altijd gemakkelijk. Het is in ieder geval een extra zorg. Die neemt u graag op u, omdat u zich sterk verbonden voelt met uw zoon, dochter of cliënt en het beste wilt voor hem of haar. Maar het zou ook prettig zijn als een ander het weer zou regelen.

SAAM Thuisbegeleiding kan die zorg van u overnemen en de administratieve ondersteuning bieden die nodig is. Uw grootste belang is dat het goed geregeld wordt, op de beste manier voor uw familielid of cliënt. En dat is ook ons belang. Zo kunnen we iets goeds betekenen voor elkaar en, nog belangrijker, voor de persoon in kwestie.

SAAM Thuisbegeleiding bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn om de taken van SCG Support zo goed mogelijk te organiseren.