Wat hebben wij u te bieden?

SAAM Thuisbegeleiding biedt bewindvoering en budgetbeheer. Wij kunnen, indien u dat wenst, de bewindvoering van u overnemen. Hiertoe dient er een verzoek tot wijziging ingediend te worden bij de rechtbank. In de praktijk bent u vaak erg betrokken bij uw familielid. Dit wilt u natuurlijk niet zo maar loslaten. U kunt hierover met ons verdere afspraken maken zodat ook u betrokken blijft. Indien u geen bewindvoerder maar wel curator bent is er nog een andere mogelijkheid. Er is namelijk, afhankelijk van de situatie, wellicht een mogelijkheid om de ondercuratelestelling om te zetten naar een bewindvoering (voor alleen het financiële deel) en een mentorschap (voor alleen de persoonlijke zaken). U kunt vervolgens het financiële deel (de bewindvoering) aan SAAM overdragen en zelf als mentor benoemd worden. Op die manier blijft u juist betrokken bij alle zaken waar u nu ook al betrokken bent en staat u enkel uw verantwoordelijkheid af voor het financiële deel.

Voor cliënten die geen bewindvoerder hebben of wensen is het mogelijk om budgetbeheer te ontvangen van ons. Speciaal voor cliënten (en hun wettelijke vertegenwoordigers) die in een zorginstelling verblijven bieden wij u budgetbeheer aan tegen een gereduceerd tarief.

Dit pakket kost u € 45,00 per maand. Hieronder ziet u welke werkzaamheden wij voor u uitvoeren.


Budget Compleet Pakket:

 • Beheren van de gelden en bewaken van budget-overschrijding
 • Betalen van rekeningen (op basis van machtiging)
 • Opstellen van een budgetplan (overzicht van maandelijkse inkomsten en uitgaven)
 • Pro-actief bewaken van en adviseren over o.a.:
  • belastingdienst toeslagen
  • kwijtscheldingen
  • bijzondere bijstand gemeente
  • eigen bijdrage CAK
  • aanvragen WTCG (voor zover van toepassing)
  • declareren nota’s bij de zorgverzekering
  • bewindvoeringszaken
 • Verstrekken van huishoudgeld
 • Mogelijkheid tot werken met reserveringen en begrotingen
 • Rapporteren van periodieke inkomsten en uitgaven aan wettelijk vertegenwoordiger/bewindvoerder
 • Inzage in transacties middels versturen kopie bankafschriften

Wij bieden transparantie! We kunnen u zelfs, op verzoek en tegen een kleine meerprijs, een continue inzage bieden in het dossier van de cliënt via een inlogmogelijkheid op de website.

In bovenstaande pakketten is niet inbegrepen:

 • Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan desgewenst wel verzorgd worden
 • Voorbereiden en/of opstellen van de jaarlijkse rekening en verantwoording voor de rechtbank bij onderbewindstelling